Career in mcePharma

Project manager IS/IT

Jako Projektový manažer budete řídícím a integrujícím článkem zavádění digitalizace firemních procesů společností holdingu Vivesa, kterými jsou společnosti IMCoPharma, mcePharma, Vivesa property I., Vivesa property III., Vivesa Investment.

Vašim hlavním úkolem bude komunikovat napříč jednotlivými odděleními každé společnosti a vyhodnocovat postupy pro zavádění digitálního zpracování jednotlivých procesů, jejich vzájemné propojování a komunikaci za účelem navýšení výkonnosti každé

 • implementace stávajících i nových informačních systémů napříč všemi společnostmi
 • řízení projektů ve všech jeho fázích (inicializace, plánování, realizace, monitoring a reporting, prezentace výstupů, vyhodnocení a uzavření)
 • koordinace a spolupráce s IT oddělením a odděleními ve společnosti
 • spolupráce s externími společnostmi zajišťujícími IS a IT
 • návrh řešení technických problémů projektu, změn / optimalizací / zlepšení
 • koordinace postupů prací
 • kontrola dodržování harmonogramu prací, výstupů z projektu a jejich akceptace zúčastněnými stranami
 • analýza a detailní specifikace a synchronizace řešení uživatelských požadavků
 • reportování stavu realizace projektů společnosti.

We want

 • VŠ vzdělání
 • znalost AJ na dobré úrovni
 • zkušenosti s projektovým řízením podmínkou
 • zkušenosti se zaváděním informačního systému podmínkou
 • základní přehled o hlavních podpůrných funkcích podniku
 • zkušenosti s mapováním procesů a jejich optimalizací
 • dobré komunikační dovednosti
 • analytické a logické myšlení
 • schopnost předcházet problémům a řešit problémy
 • spolehlivost, pečlivost, samostatnost
 • orientace na výsledek
 • nástup ihned nebo dohodou

We offer

 • skvělou příležitost pro osobní a kariérní rozvoj
 • přímou účast na růstu firmy a vzniku nového závodu ve Stachovicích (www.stachovice-hub.com) 
 • moderně vybavené prostory s high-tech komunikačními a PC technologiemi
 • občerstvení na pracovišti (příspěvek na stravování ve formě stravenek)
 • firemní mobilní telefon a notebook
 • zaměstnaneckou slevu na produkty
 • vzdělávání, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace v oboru
 • příměstské tábory pro děti a firemní školku
 • individualizovaný přístup k poskytovaným benefitům a to v návaznosti na výsledky práce

Start

by agreement

Place

Bilovec, Moravian-Silesian region

Type

full time

Contact:

mcePharma s.r.o.

+420 556 778 411


If you are interested, please contact us via contact form.

Are you interested?

Add file